SEO

Co znamená zkratka SEO?

Zkratka SEO vychází z angličtiny Search Engine Optimization. Což lze přeložit do češtiny jako "optimalizace pro vyhledávače". Neboli zjednodušeně také lze popsat tak, že vyhledávače (Google, Seznam, Bing, Safari atd.) vydávají/určují základní pravidla, kterých bych se měli programátoři a vývojáři www stránek držet.

Odborně je SEO definováno jako marketingová disciplína zaměřená na zlepšení zobrazení vašich www stránek v neplacených (organických) výsledcích vyhledávání na vyhledávačích.

Každá oblast podnikání a prezentace na internetu má svá specifika, optimalizace pro vyhledávače je tak pro každý web individální a vyžaduje čas, pozornost a trpělivost. Jakmile se do práce na optimalizaci stránek pustíte, je vhodné mít na paměti i tyto faktory.

Google nereaguje ihned – změny provedené na webu se indexují až po určité době a dochází také až k následnému hodnocení kvality stránek. Z toho vyplývá, že SEO je dlohodobější proces a nedá se nastavit jedním kliknutím. Při dobře zvolené strategii je však mnohem snazší se na přední pozice dostat.

Autorita a důvěryhodnost stránky hraje svou roli – stránka s existujícím kvalitním obsahem již řadu let bude mít vždy lepší podmínky, než stránka nová, svou roli tak hraje i konkurence.

Nejasná pravidla hry – v současnosti není algoritmus Google, na základě kterého se stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání, veřeně dostupný. Všechny navrhované postupy pro zlepšení pozic ve vyhledávačích se doporučují, protože byly otestované v praxi napříč různými weby a byly vyhodnoceny jako relevantní a funkční.

SEO se vyvíjí – nejenom Google mění pravidla hry, ale i např. očekávání uživatelů se mění. Internet zkrátka používáme trochu jinak než dříve (např. stránky prohlížíme pomocí mobilních zařízení), nemůžeme tedy používat stejné techniky jako v minulosti.


SEO je potřeba dělat postupně – nejde očekávat, že si zaplatíte SEO agenturu, dáte jí např. dvacet tisíc, ona vám vypracuje analýzu, udělá pár změn na stránce a jste za vodou – jednorázové akce tohoto typu na chvíli pomohou, ale v dlouhodobém horizontu funkční nebudou, je potřeba na všem pracovat postupně a nenechat stránku několik měsíců bez povšimnutí.
Obsahová strategie – pokud se vydáte cestou obsahového marketingu, bude nutné věnovat dost úsilí vytvoření kvalitního plánu na řadu měsíců dopředu, spěch se nevyplácí.


Organický prostor se stále zmenšuje – časy, kdy bylo ve vyhledávání vidět jen pár reklam a deset organických výsledků jsou již pryč – Google nabízí doplňující infromace jako mapy, počasí, texty písní, definice, matematické vzorce, apod. – vše toto zabírá místo dalším výsledkům vyhledávání a všichni dobře víme, že druhá stránka Google jakoby neexistovala..


Silná konkurence – pokud vystupujete v oboru se silnou konkurencí, bude vždy těžké je přetlačit, obzvláště pokud nemáte vlastní USP (konkurenční výhoda) nebo více peněz na marketing.

Zde tak můžeme vidět, že nejde jenom o to něco na stránce nastavit – dobré je si vše promyslet a pak se postupně vrhnout do úprav a dodržovat jistý dlouhodobější plán.

V rámci našeho editoru pro tvorbu stránek vám nabídneme kvalitní základ, na kterém můžete stavět. Po založení stránky bude mít web obsah přednastavený podle zvoleného typu šablony, který vás navede, co dále doplnit – vše si můžete upravit, či úplně předělat podle sebe.

Postup SEO optimalizace

Pro lepší pochopení si SEO můžete představit jako stavba domu. Budete potřebovat plánek domu, kterého se při stavbě budete držet. Dále si sepíšete jednotlivé práce a činnosti od sklepa až po komín. Jednotlivé činnosti je potřeba koordinovat, proto je vhodné mít k dispozici zkušeného stavitele v našem případě SEO koordinátora - neboli projekt manažera. Cílem bude www stránka, která bude splňovat pravidla pro vyhledávače a bude zajimavá pro uživatele natolik, že se na stránku budou vracet. Tím se zvýší návštěvnost, což bude signál pro vyhldávače, že stránka je atraktivní a nabídne ji ve vehledávačí i dalším uživatelům.

Plán SEO optimalizace

Stavět dům bez plánu je nereálné, stejně tak je potřeba naplánovat jednotlivé činnosti u SEO optimalizace. Co si na začátku naplánujete, to realizujete a nebudete jednotlivé kroky plánu přeskakovat. Je možné realizovat více kroků najednou, ale vždy je potřeba danou činnost dokončit. Ideální je stanovit si časový plán - neboli harmonogram, který budete dodržovat.

Jedním z hlavních výsledků SEO je hodnocení vaší cílové skupiny návštěvníků www stránek. Součástí je třeba i monitoring hodnocení konkurence. Největší čas zabere budování samotnému obsahu www stránke, tedy především tvorba textového obsahu. To vše musí refektovat potřeby budoucích uživatelů www stránke a zákazníků.

Nástroje SEO optimalizace

Stavět pouze z písku a vody lze, ale pouze do určité míry a výsledek bude nejistý. Intenetové vyhledávače indexují jednotlivé stránky dle konkrétních parametrů. Tyto parametry bývají dostupné a programátor by se jich měl držet.

Redakční systémy WEBALL tyto parametry a prvky již obsahují, online editor je velice jednoduchý a může ho používat i začátečník. Složitější funkce vám nastavíme, například HTTPS zabezpečení, rychlost načítání stránky, responzivní zobrazování www, struktura menu nebo čitelná URL.

Samotná realizace webu

Zkušený programátor dodržuje pravidla a použije k tvorbě moderní prvky. Jak již bylo naznačeno, web je tvořen dvěma hlavními pilíři: tvorba webu a propagace + optimalizace webu (SEO)

V posledních letech se weby sjednocují a vše se soustřeďuje spíše na SEO. Samotná kvalitní www stránka bez propagace je jako hezká vizitka. Pokud vizitku někomu nedáte do ruky, těžko ji budete posílat tisícům potenciálních klientů. 

SEO je běh na dlohou trť, budujete tím vaši značku ve virtuálním prostředí. Pokud se Vám to podaří bude vaše stránka dobře zapamtovatelná a  váš web bude mezi uživateli oblíben a nejlepší reklama je doporučení nebo odkaz z jiného webu.

V tomto ohledu se nabízí různé možnosti – registrace do internetových katalogů, jako jsou Google Firmy nebo Firmy.cz, sdílení stránky na sociálních sítích, zpětné odkazy, apod.

Vylepšování

Svůj web musíte neustále aktualizovat a vylepšovat, aby dosahoval stále lepších výdledků. Hodnocení prostřednictvím SEO znamená hodnocení algoritmem nastaveným ve vyhledávačích. Výsledky se sledují pomocí statistických nástrojů. Nejčastěji se sleduje návštěvnosti stránky. U e-shopu pak vedle návštěvnosti také počet objednávek a koverzní poměr. 

Konverzní poměr – definice

Průměrný počet konverzí na interakci s reklamou vyjádřený procentuální hodnotou.

Konverzní poměry jsou vypočteny vydělením počtu konverzí počtem celkových interakcí s reklamou, které lze přiřadit ke konverzi během stejného období. Pokud například zaznamenáte 50 konverzí z 1000 interakcí, konverzní poměr bude 5 % (50 ÷ 1000 = 0,05, tj. 5 %).
Pokud měříte více konverzních akcí nebo se rozhodnete započítat každou konverzi, může konverzní poměr překročit 100 %. U jednotlivých kliknutí může být totiž započítáno několik konverzí.
Pomocí měření konverzí v účtu lze zjistit konverzní poměry, ze kterých pak můžete vycházet při rozhodování o další inzerci.

Měření konverzí je bezplatný nástroj, který vám ukáže, co se děje po interakci zákazníka s vašimi reklamami – ať už si koupil inzerovaný produkt, zaregistroval se k odběru zpravodaje, zavolal vám nebo si stáhl aplikaci. Pokud zákazník dokončí akci, kterou jste určili jako hodnotnou, jedná se o konverzi.

Měření konverzí

Měření konverzí je bezplatný nástroj, který vám ukáže, co se děje po interakci zákazníka s vašimi reklamami – ať už si koupil inzerovaný produkt, zaregistroval se k odběru zpravodaje, zavolal vám nebo si stáhl aplikaci. Pokud zákazník dokončí akci, kterou jste určili jako hodnotnou, jedná se o konverzi.
 

Výhody měření konverzí

Můžete zjistit, která klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně nejlépe generují cennou zákaznickou aktivitu.
Budete se lépe orientovat v návratnosti investic a informovaněji rozhodovat o výdajích na reklamu.
Můžete používat strategie chytrých nabídek (např. Maximalizovat konverze, Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)), které automaticky optimalizují kampaně podle vašich obchodních cílů.
Dozvíte se, kolik zákazníků pracuje s vašimi reklamami na jednom zařízení nebo v jednom prohlížeči, ale konverzi pak provedou v jiném. Ve sloupci přehledů Všechny konverze najdete konverze napříč zařízeními i prohlížeči a další údaje o konverzích.

Princip měření konverzí

Chcete-li měřit konverze, vytvořte v účtu Google Ads nějakou konverzní akci. Konverzní akce je specifická aktivita zákazníka, která je pro vaši firmu přínosem. Pomocí měření konverzí lze zaznamenávat tyto typy akcí:

Akce na webových stránkách: Nákupy, registrace a další akce, které zákazníci provedou na vašem webu.Další informace, jak služba Google Ads měří konverze na webu
 
Telefonáty: Telefonáty přímo z vašich reklam nebo na telefonní číslo uvedené na webu, kliknutí na číslo na vašem mobilním webu. Další informace o měření konverzí z volání
 
Instalace aplikací a akce v aplikacích: Instalace vašich mobilních aplikací pro Android nebo iOS a nákupy či jinou aktivitu v těchto aplikacích. Další informace o měření konverzí u mobilních aplikací

Import: Zákaznickou aktivitu, která začne na internetu, ale skončí mimo internet – například když uživatel klikne na reklamu a vyplní online kontaktní formulář a později podepíše smlouvu u vás v kanceláři. Další informace o měření offline konverzí

Místní akce: Akce, které se započítávají, kdykoli uživatelé pracují s reklamou, která je určena pro konkrétní lokalitu nebo prodejnu.Další informace o místních konverzních akcích
 

Měření konverzí funguje u každého zdroje konverzí trochu jinak, ale s výjimkou offline konverzí jej nastavíte jedním z těchto způsobů:

Do kódu webu nebo mobilní aplikace přidáte značku pro měření konverzí nebo fragment kódu. Když zákazník klikne na vaši reklamu z Vyhledávání Google nebo na vybraných webech v Obsahové síti Google nebo při zobrazení vaší videoreklamy, je do jeho počítače nebo mobilního zařízení umístěn dočasný soubor cookie. Když pak vámi definovanou akci dokončí, náš systém soubor cookie (díky přidanému fragmentu kódu) rozpozná a zaznamenáme konverzi.
Při některých typech měření konverzí není nutné přidávat značku. Chcete-li například měřit telefonáty z rozšíření o volání nebo z reklam pouze pro volání, použijete číslo pro přesměrování Google. Dozvíte se tak, které telefonáty pochází z reklam, a budete mít k dispozici i podrobnější informace, například délku hovoru, čas jeho zahájení a ukončení či směrové číslo volajícího. Jako konverze automaticky zaznamenáváme jak stažení aplikace a nákupy v aplikaci v obchodě Google Play, tak místní akce. Zde není potřeba žádný měřicí kód.

Jakmile měření konverzí nastavíte, uvidíte údaje z měření konverzí u svých kampaní, reklamních sestav, reklam a klíčových slov. Díky těmto údajům v přehledech snáze zjistíte, jak inzerce pomáhá vaší firmě dosahovat důležitých cílů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů při měření webů

Společnost Google má přísné standardy zabezpečení. Služba Google Ads shromažďuje data pouze na stránkách, kde jste implementovali příslušné značky.

Poskytujte uživatelům jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech shromažďujete. Pokud je to vyžadováno zákonem, musíte ke sběru údajů získat od uživatelů souhlas.

Různé způsoby měření konverzí

Pokud zobrazujete reklamy pomocí Google Ads, můžete chtít vědět, zda kliknutí na vaši reklamu vedla zákazníka k provedení určité akce, například nákupu na vašem webu, zavolání k vám do firmy nebo ke stažení aplikace.

Prvním krokem při měření konverzí je výběr toho, co chcete měřit.

Poznámka: Pokud s měřením konverzí začínáte a chcete se dozvědět, jak funguje, přečtěte si článek Měření konverzí.

Vyberte typ konverzí, které chcete měřit

Vlevo najděte typ konverzí, který chcete měřit, a poté použijte odkaz na pokyny napravo:

Chcete-li měřit:

Je třeba provést následující úkony:

Nákupy na webu, registrace k odběru zpravodaje, kliknutí na tlačítka nebo jiné akce na webu. 

Další informace o aktualizovaných kategoriích konverzí.

Nastavení měření konverzí pro web
Instalace aplikace zákazníkem nebo nákupy z vaší aplikace

Vyberte jednu nebo více z těchto možností:

Měření konverzí u mobilních aplikací pomocí Firebase
Měření konverzí u aplikací pro Android
Měření konverzí u aplikací pro iOS
Měření konverzí u aplikací pomocí analytických nástrojů třetí strany nebo měření prokliků třetí stranou

Další informace o měření konverzí u mobilních aplikací

Konverze v aplikacích nebo webové konverze ze služeb Google Analytics typu aplikace a web Vyberte jednu nebo více z těchto možností:

Měření webových konverzí ze služeb Google Analytics typu aplikace a web
Měření konverzí v aplikacích ze služeb Google Analytics typu aplikace a web (pomocí sady Firebase SDK)

Telefonní hovory

Vyberte jednu nebo více z těchto možností:

Měření volání z reklam
Měření volání na telefonní čísla uvedená na webu
Měření kliknutí na telefonní číslo uvedené na mobilních webových stránkách

Offline konverze, jako jsou návštěvy prodejny nebo telefonní hovory po zobrazení reklamy Měření offline konverzí

SEO Atribuční modely a přehledy

Přehledy atribuce

Jakmile nastavíte měření konverzí, budete mít k dispozici přehledy atribuce, kde najdete mnoho užitečných informací o svých konverzích. Jako konverze označujeme důležité akce, které zákazníci provádějí na vašem webu, např. nákup nebo přihlášení k odběru e-mailů.

Výhody

Z přehledů atribuce zjistíte, jakou trasu zákazníci absolvují před provedením konverzí. Dozvíte se také, jak různé vaše inzertní aktivity k dosahování konverzí přispívají. Můžete například zjistit, zda konverzi, k níž došlo prostřednictvím určitého klíčového slova, předtím nepomohla i jiná klíčová slova. Získáte tak lepší představu o konverzní trase potenciálního zákazníka, než kdybyste se zaměřili jen na klíčové slovo, které zaznamenalo poslední proklik.

Kde přehledy atribuce najdete

Přehledy atribuce vám pomohou pochopit různé aspekty údajů o konverzích. Přehledy atribuce jsou dostupné pouze pro reklamy ve Vyhledávací síti.

Vyhledání přehledů atribuce:

Přihlaste se k účtu Google Ads.
Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče  .
V části Měření klikněte na Atribuce.

Tip

Pokud spravujete více účtů Google Ads prostřednictvím účtu správce (MCC), nastavte měření konverzí napříč účty. Poté používejte přehledy atribuce v účtu správce (MCC). 

Používání ovládacích prvků přehledu 

V přehledech atribuce najdete níže uvedené ovládací prvky. Můžete pomocí nich přehledy přizpůsobit tak, aby zobrazovaly pouze data, která jsou pro vaši firmu nejpodstatnější.

Období

Vybrané časové období určuje, které konverze mají být do přehledu zahrnuty. Chcete-li změnit období celého přehledu, klikněte na období uvedené v pravém horním rohu stránky. Pokud se rozhodnete porovnat různá období, klikněte na symboly < > uvedené v každém ze sloupců. Tím sloupec rozbalíte a zobrazíte údaje pro jednotlivá období.

Dimenze

Kliknutím na rozbalovací nabídku Dimenze v levém horním rohu stránky můžete vybrat, jaká část dat má být v přehledu uvedena. U většiny přehledů můžete vybrat Kampaně, Reklamní sestavy, Klíčová slova nebo Zařízení.

Konverzní akce

Kliknutím na rozbalovací nabídku Konverzní akce v horní části stránky uprostřed můžete vybrat, které konverzní akce mají být v přehledu uvedeny. Ve výchozím stavu všechny přehledy obsahují všechny konverzní akce, u nichž je vybráno nastavení Zahrnout do sloupce Konverze.

Hloubka pohledu

Pomocí tohoto ovládacího prvku můžete pro přehled atribuce nastavit hloubku pohledu na 30, 60 nebo 90 dní. Většina přehledů se po otevření zobrazí s hloubkou pohledu 30 dní.

Poznámka: Ovládací prvek Hloubka pohledu se liší od nastavení Doba sledování konverzí.

Hloubka pohledu v přehledech atribuce určuje, jak daleko do minulosti od okamžiku konverze mohou interakce s reklamami získat kredit za příslušnou konverzi. Například pokud nastavíte hloubku pohledu 30 dní, budou v případě konverze ze 30. ledna brány v úvahu interakce s reklamami za období od 31. prosince do 30. ledna.

Doba sledování konverzí je období po interakci s reklamou, během kterého musí dojít ke konverzi, aby byla v Google Ads zaznamenána. Další informace o době sledování konverzí

V přehledu Porovnání modelů lze nastavit o jednu hloubku pohledu víc než v ostatních přehledech. Volba Výchozí nastaví hloubku pohledu přehledu na stejný počet dní, který jste pro příslušnou konverzní akci určili jako dobu sledování konverzí v části Nástroje > Měření > Konverze.

Přehled Souhrn

Tento souhrnný přehled poskytuje celkový přehled konverzních tras. Dozvíte se z něj například, kolik dní a interakcí s reklamami potřebovali uživatelé k uskutečnění konverze, kolik konverzí zahrnovalo interakce s reklamami na více než jednom zařízení a které kampaně nejúčinněji asistují konverzím. To vše jsou cenné informace o cestě vašich zákazníků ke konverzi.

Přehled Nejčastější trasy

Přehled Nejčastější trasy ukazuje nejběžnější cesty, po nichž se vaši zákazníci dostávají až k uskutečnění konverze. Zobrazené údaje vycházejí z reklam, na které zákazníci klikli předtím, než provedli konverzi. Podrobnější údaje si v tomto přehledu můžete zobrazit vybráním požadovaných možností z rozbalovacích nabídek.

Nabídka Zobrazit

Ve výchozím nastavení přehled zobrazuje trasy, které podrobně ukazují sekvence interakcí uživatelů s reklamami před provedením konverze. Po sobě jdoucí interakce s reklamami se stejnou hodnotou dimenze jsou sloučeny do jediného kontaktního bodu, u nějž je uveden počet opakovaných interakcí.

Pokud vás zajímá vyšší úroveň pohledu na sekvence interakcí uživatelů s reklamami před konverzí, vyberte v nabídce Zobrazení v horní části přehledu možnost Přechodové trasy. Na přechodových trasách jsou po sobě jdoucí interakce s reklamami se stejnou hodnotou dimenze uvedeny jako interakce jediná. Hodí se to, pokud chcete zjistit, jak zákazníci na konverzní trase přecházeli mezi různými klíčovými slovy, reklamními sestavami nebo kampaněmi. 

Dimenze Zařízení

Pokud vyberete dimenzi Zařízení, trasy se zobrazí rozdělené podle zařízení, která vaše publikum používalo, přičemž je uveden typ zařízení (počítač, tablet, mobil). Dva sousedící prvky na trase patří různým zařízením, která ale nemusí být různého typu. Můžete tak zjistit pořadí, ve kterém lidé před dokončením konverze nejčastěji využívají různé typy zařízení.

Přehled Metriky trasy

Přehled Metriky trasy ukazuje, jak dlouho trvalo, než uživatel provedl konverzi, a kolik interakcí s reklamami k tomu bylo potřeba. Zjistíte z něj také, kolik konverzí nastalo po daném počtu dní nebo interakcí a jakou hodnotu tyto konverze mají.

Prům. dní/hodin do konverze

Ve výchozím nastavení je v přehledu zobrazen průměrný počet dní/hodin do konverze. Ten vám říká, kolik času zákazník potřeboval k uskutečnění konverze. Každý den, který do konverze uplynul od poslední interakce s reklamou, je uveden v samostatném řádku.

Pomocí rozbalovací nabídky „Měřit od“ můžete určit, zda se má zobrazit čas od první, nebo poslední interakce s reklamou. V rozbalovací nabídce „Měřit v“ lze vybrat Dny nebo Hodiny.

Zobrazení „Prům. dní/hodin do konverze“ vám napoví, jak dlouhý je váš online prodejní cyklus. Pokud vaše reklamy představují výzvu k okamžité akci, tedy jde například o jednodenní výprodej nebo registraci na akci, je žádoucí, aby dní či hodin do konverze uplynulo co nejméně. Jestliže naopak jde o kampaň na podporu povědomí o značce, mohou být vhodnější delší prodlevy (tedy větší počet dní či hodin do konverze). Tyto informace vám mohou pomoci zjistit, zda kampaně fungují tak, jak od nich očekáváte, a zda mají jednotlivé konverzní akce správně nastavenou dobu sledování konverzí.

Prům. počet interakcí do konverze

Chcete-li zjistit, kolik interakcí s reklamami je potřeba, aby uživatel provedl konverzi, vyberte kartu Prům. počet interakcí do konverze. Z tohoto zobrazení se dozvíte, jaká frekvence je pro dosahování konverzí nejužitečnější. V přehledu jsou nicméně uvedena pouze klíčová slova a reklamy z vašeho účtu Google Ads. Proto mohou někdy být tyto sekvence interakcí kratší, než byste očekávali.

Přehled Asistované konverze

V přehledu Asistované konverze je uveden počet konverzí, jejichž dosažení vaše reklama napomohla. Veškerý kredit za získání konverze je často připisován poslednímu kliknutí před konverzí. Cestou k této konverzi však zákazníky mohly podporovat i další interakce s reklamami. Tento úplnější obrázek si můžete udělat ze sloupce Konverze asistované proklikem. Ten obsahuje všechny konverze, k jejichž uskutečnění napomohla kliknutí – kromě toho posledního – pro jednotlivé kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova a zařízení.

Tento přehled je velice užitečný, potřebujete-li rychle zjistit, které z vašich inzertních aktivit pomáhají získat nejvíce konverzí. Možná zjistíte, že některá klíčová slova jsou posledním kliknutím pro velmi malé množství konverzí, ale mnoha konverzím asistovala. V takových případech můžete u daných slov zkusit navýšit investice a pozorovat, zda vám zajistí více konverzí.

Přehled Porovnání modelů

Atribuční model je pravidlo (nebo soubor pravidel), které určuje, jak bude kredit na získání konverze rozdělen mezi jednotlivé kroky konverzní trasy. Další informace o přehledu Porovnání modelů a využití atribučních modelů najdete v článku Atribuční modely.

Data konverzí v přehledech atribuce a na stránce Kampaně

Data konverzí uvedená v přehledech atribuce se mohou lišit od údajů na stránce Kampaně. Důvodem jsou rozdíly ve způsobu počítání konverzí pro různé sítě, časy události a zdroje konverzí.

Díky přehledům atribuce můžete snáze odhadnout, jaký vliv by mohly mít změny atribučního modelu na přehledy konverzí. Poté, co atribuční model změníte, vám údaje o konverzích uvedené na stránce Kampaně mohou pomoci posoudit a optimalizovat výkon. V přehledech atribuce si také pomocí sloupců „aktuální model“ můžete zobrazit výkon z minulosti.

Jak se přehledy liší

V této tabulce je uvedeno, jak se liší vykazování konverzí v přehledech atribuce a na stránce Kampaně:

  Přehledy atribuce Stránka Kampaně
Čas události Čas konverze Čas žádosti o reklamu, která předcházela kliknutí vedoucí ke konverzi
Síť Provoz ve Vyhledávací síti Google Vyhledávací (včetně partnerských webů ve Vyhledávací síti), Obsahová, YouTube
Zdroj konverzí Konverze na webu inzerenta, konverze z kliknutí na telefonní číslo, importované cíle/transakce ze služby Analytics a importované offline konverze. Veškeré zdroje včetně offline konverzí, konverzí z aplikací, návštěv prodejny atd.

Čas události

Ve sloupcích s hlavními údaji o konverzích na stránce Kampaně jsou konverze uvedeny podle času zobrazení reklamy, po němž došlo ke kliknutí vedoucímu ke konverzi. Tedy nikoli podle času samotné konverze. Jestliže například někdo klikl na reklamu minulý týden a konverze z této návštěvy vznikla až tento týden, objeví se kliknutí i konverze v primárních sloupcích konverzí v přehledech za minulý týden. Díky tomu můžete přesně změřit metriky jako cena za konverzi nebo návratnost investic do reklamy, protože investice do reklamy se počítají také na základě času kliknutí.

Pokud chcete, aby byly konverze a jejich hodnoty uvedeny podle času konverze, stačí na stránku Kampaně přidat nové sloupce, v jejichž názvu je uvedeno „(podle času konv.)“. Další informace

Síť

Údaje v přehledech atribuce zahrnují pouze návštěvnost z Vyhledávací sítě, zatímco data na stránce Kampaně obsahují návštěvnost z partnerských webů ve Vyhledávací síti a konverze z Obsahové sítě a YouTube. Přehledy provozu v těchto sítích jsou však založeny pouze na posledních kliknutích.

Zdroj konverzí

Některé zdroje konverzí jsou podporovány na stránce Kampaně, ale nikoli v přehledech atribuce. Přehledy atribuce berou v úvahu pouze konverze na webu, konverze z kliknutí na telefonní číslo a importované cíle/transakce z Google Analytics. Jiné zdroje, například konverze v aplikacích a z návštěv prodejny, v nich zahrnuty nejsou. Importované offline konverze jsou s přehledy atribuce kompatibilní. Konverze doporučujeme nahrávat vždy po 1 až 2 dnech. Konverze smí být při nahrávání stará nejvýše 7 dnů. Na stránce Kampaně jsou tyto jiné zdroje měřeny, lze je ale vykazovat pouze na základě posledního kliknutí.

Atribuční modely

V rámci konverzní trasy mohou zákazníci uskutečnit několik vyhledávání a interakcí s reklamami jednoho inzerenta. Pomocí atribučních modelů můžete určit, jaký kredit za dosažení konverzí dostanou jednotlivé interakce s reklamami.

Díky těmto modelům získáte lepší přehled o výkonech svých reklam a budete moci lépe optimalizovat v rámci celých konverzních tras.

Tento článek popisuje různé atribuční modely a možnosti jejich využití ve službě Google Ads. Dozvíte se, jak nastavit atribuční model pro měření konverzí a cenové nabídky a jak porovnávat modely pomocí přehledů atribuce Porovnání modelů.

Poznámka: Atribuční modely jsou dostupné pouze pro kliknutí ve Vyhledávací síti a reklamy v Nákupech Google na webu google.com. V současné době nepokrývají interakce s reklamami mimo tyto sítě.

Výhody

Většina inzerentů měří úspěšnost online inzerce na základě posledních kliknutí. Veškerý kredit za získání konverze tedy připisují reklamě, která zaznamenala poslední kliknutí, a příslušnému klíčovému slovu. Tento přístup ale ignoruje ostatní interakce zákazníků s reklamami, k nimž na konverzní trase došlo.

Atribuční modely vám dávají větší kontrolu nad tím, jaký kredit za konverzi je jednotlivým interakcím s reklamami připsán. Díky tomu můžete:

oslovit zákazníky v dřívější fázi nákupního cyklu: hledejte příležitosti, jak uživatele na jejich konverzní trase zaujmout co nejdříve;
sladit model se svým podnikáním: používejte takový model, který nejlépe odpovídá způsobu, jakým lidé hledají to, co nabízíte;
zlepšit nabízení cen: díky lepší představě o výkonu svých reklam můžete optimalizovat nabídky.

Charakteristiky atribučních modelů

Ve službě Google Ads najdete několik atribučních modelů:

[Poslední kliknutí] Poslední kliknutí: Připíše celý kredit za konverzi reklamě, která zaznamenala poslední kliknutí (a příslušnému klíčovému slovu).

[První kliknutí] První kliknutí: Připíše celý kredit za konverzi reklamě, která zaznamenala první kliknutí (a příslušnému klíčovému slovu).

[Lineární]  Lineární: Rozdělí kredit za konverzi rovnoměrně mezi všechny interakce s reklamami na trase.

[S nárůstem v čase]  S nárůstem v čase: Připíše větší kredit interakcím s reklamami, k nimž došlo blíže k okamžiku konverze. Při připisování kreditu je uplatňován sedmidenní poločas rozpadu. Jinými slovy, interakce s reklamami osm dní před konverzí získá polovinu kreditu ve srovnání s interakcí jeden den před konverzí.

[Na základě pozice]  Na základě pozice: Přiřadí 40 % kreditu první i poslední interakci s reklamou a příslušným klíčovým slovům. Zbývajících 20 % rozděl mezi ostatní interakce na trase.

[Na základě údajů] Na základě dat: Rozdělí kredit podle dosavadních údajů této konverzní akce. Od ostatních modelů se liší v tom, že skutečný příspěvek jednotlivých interakcí na konverzní trase počítá pomocí dat z vašeho účtu. Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v účtech s dostatkem dat. Další informace o atribuci na základě dat

Příklad

Vlastníte hotel Paulina ve Florencii v Itálii. Zákazník objeví váš web kliknutím na reklamy poté, co vyhledá tyto výrazy: „hotel toskánsko“, „hotel florencie“, „tříhvězdičkový hotel florencie“ a „tříhvězdičkový hotel paulina florencie“. Rezervaci provede po kliknutí na reklamu, která se zobrazila u dotazu „tříhvězdičkový hotel paulina florencie“.

U atribučního modelu založeného na posledním kliknutí obdrží 100 % kreditu za konverzi poslední klíčové slovo, „tříhvězdičkový hotel paulina florencie“.
U atribučního modelu založeného na prvním kliknutí obdrží 100 % kreditu za konverzi první klíčové slovo, „hotel toskánsko“.
U lineárního atribučního modelu obdrží každé z klíčových slov stejné procento kreditu (25 %).
U atribučního modelu s nárůstem v čase obdrží největší podíl kreditu klíčové slovo „tříhvězdičkový hotel paulina florencie“, protože ho zákazník vyhledal jako poslední před konverzí. Nejmenší kredit bude připsán klíčovému slovu „hotel toskánsko“, protože ho zákazník vyhledal jako první.
U atribučního modelu založeného na pozici obdrží po 40 % klíčová slova „hotel toskánsko“ a „tříhvězdičkový hotel paulina florencie“, zatímco „hotel florencie“ a „tříhvězdičkový hotel florencie“ obdrží po 10 %.
U atribučního modelu na základě dat obdrží každé klíčové slovo část kreditu podle toho, jak významně ke konverzi přispělo.

Chcete-li dostupné atribuční modely porovnat a zjistit, jaký vliv by měly na vaše data, přečtěte si část Přehled Porovnání modelů níže.

Atribuční modely pro konverze a nabízení cen

Volba Atribuční model v rámci měření konverzí umožňuje určit, jak bude připsán kredit za každou konverzní akci. Toto nastavení můžete použít pro konverzní akce na webu a v Google Analytics. Přečtěte si další informace o tom, jak nastavit atribuční model pro konverze.

Toto nastavení ovlivňuje způsob počítání konverzí ve sloupcích Konverze a Všechny konverze. (Sloupec Konverze obsahuje pouze ty konverzní akce, které jste do něj zahrnuli prostřednictvím možnosti Zahrnout do sloupce Konverze.) Pokud například vyberete atribuční model První kliknutí, budou konverze připisovány první reklamě, na kterou zákazník před provedením konverze klikl. V přehledech budou konverze připsány kampaním, reklamním sestavám, reklamám a klíčovým slovům spojeným s reklamou, která zaznamenala první kliknutí.

Zvolený atribuční model bude mít dopad pouze na konverzní akci, které se týká, a pouze na údaje z Vyhledávací sítě a Nákupů.

Toto nastavení ovlivňuje i všechny strategie nabídek, které využívají data ze sloupce Konverze. Pokud tedy používáte automatizovanou strategii nabídek, která optimalizuje s ohledem na konverze (např. Cílová cena za akci (Cílová CPA), Vylepšená cena za proklik (ECPC) nebo Cílová návratnost investic do reklamy (Cílová ROAS)), bude způsob optimalizace nabídek ovlivněn vámi vybraným atribučním modelem.

Pokud používáte strategie manuálního nabízení cen, může vám změna atribučního modelu pomoci při určování nabídek.

Jestliže si nejste jisti, který model zvolit, projděte si níže část o přehledu Porovnání modelů. Tento přehled umožňuje porovnávat různé atribuční modely. Chcete-li změnit používaný model atribuce jinému než poslednímu kliknutí, doporučujeme nový model nejprve otestovat a zjistit, jaký vliv bude mít na návratnost investic.

Poznámka: Pokud místo modelu Poslední kliknutí použijete model Na základě dat, pomůže vám to zjistit, které interakce s reklamami mají největší vliv. Atribuce na základě dat přiřazuje hodnotu každé interakci s reklamou, která přispěla k uskutečnění konverze, a pomáhá získat další konverze při stejné ceně za akci. Další informace o tom, jak změnit nabídky a cíle po přechodu z modelu Poslední kliknutí na model Na základě dat

Přehled Porovnání modelů

Přehled Porovnání modelů umožňuje porovnat dva různé atribuční modely. Chcete-li zjistit, která klíčová slova, reklamní sestavy, kampaně nebo zařízení jsou při atribuci poslednímu kliknutí podhodnocena, můžete začít těmito srovnáními:

Porovnejte modely Poslední kliknutí a První kliknutí. Najdete tak podhodnocená klíčová slova, díky nimž se zákazníci vydají na konverzní trasu. Tyto informace jsou obzvlášť hodnotné, když na web chcete přilákat více nových zákazníků.
Porovnejte modely Poslední kliknutí a Lineární. Najdete tak podhodnocená klíčová slova, která zákazníkům pomáhají postupovat po konverzní trase. To bude užitečné, pokud chcete se zákazníky zůstat v kontaktu v průběhu celého procesu vedoucího k nákupu.

Tip: Analyzujte svou CPA nebo ROAS při použití různých atribučních modelů

Porovnat CPA a ROAS pro různé atribuční modely můžete pomocí sloupců Cena/konv. a Hodnota konv. / cena v přehledu Porovnání modelů. Najdete tak kampaně a klíčová slova, která jsou při použití modelu Poslední kliknutí podhodnocena. Na základě těchto údajů můžete změnit nabídky podle skutečné hodnoty kampaní a klíčových slov na celé konverzní trase.

Jak najít a nastavit atribuční model pro konverze

Atribuční model můžete stanovit při nastavování konverzní akce. Další možností je porovnat jednotlivé atribuční modely podle níže uvedených pokynů a model změnit u již vytvořené konverzní akce:

Porovnání atribučních modelů

Přihlaste se k účtu Google Ads.
V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče   a v části Měření vyberte možnost Vyhledat atribuci.
V nabídce stránek na levé straně klikněte na Atribuční modely.
Kliknutím na Kampaň vyberte jednu z následujících možností: Kampaň, Reklamní sestava, nebo Klíčové slovo.
Kliknutím na Poslední kliknutí porovnáte následující možnosti: Poslední kliknutí, První kliknutí, Lineární, S nárůstem v čase nebo Na základě pozice.
Pomocí rozbalovacích nabídek vyberte atribuční modely, které chcete zobrazit a porovnat. Ve vyhledávacím poli nad tabulkou lze vyhledávat konkrétní klíčová slova, reklamní sestavy nebo kampaně.

Změna atribučního modelu u existující konverzní akce

Přihlaste se k účtu Google Ads.
V pravém horním rohu účtu klikněte na ikonu klíče   a v části Měření vyberte možnost Konverze.
Kliknutím na název konverze v tabulce vyberte konverzi, kterou chcete upravit.
Klikněte na možnost Upravit nastavení.
Klikněte na Atribuční model a v rozbalovací nabídce vyberte požadovaný atribuční model.
Klikněte na tlačítko Uložit a pak na Hotovo.

 

Měření konverzí napříč účty

Používáte-li měření konverzí napříč účty k měření konverzí na úrovni účtu správce, musíte atribuční model nastavit v účtu správce.

Atribuční modely ve sloupcích přehledů

Změníte-li atribuční model konverzní akce, způsob výpočtu konverzí uvedených ve sloupcích Konverze a Všechny konverze se změní pouze pro nově získaná data. Pokud vás zajímá, jak by s nově nastaveným atribučním modelem vypadala vaše historická data konverzí, můžete do přehledu přidat sloupce pro aktuální model (najdete je v části Atribuce v nabídce Sloupce).

Konverze (aktuální model)
Cena/konv. (aktuální model)
Konv. poměr (aktuální model)
Hodnota konv. (aktuální model)
Hodnota konv. / cena (aktuální model)
Hodnota konv. / kliknutí (aktuální model)
Hodnota / konv. (aktuální model)

Tyto sloupce mohou být užitečné, pokud jste atribuční model právě změnili a chcete si udělat představu o tom, jak se to projeví na datech konverzí. Můžete je porovnat s běžnými sloupci měření konverzí a uvidíte, jak by se údaje lišily, pokud byste nově nastavený atribuční model používali už dříve.

Stejně jako běžné sloupce Konverze ani tyto sloupce neobsahují žádné konverzní akce, u nichž jste nenastavili možnost Zahrnout do sloupce Konverze. Konverze mezi zařízeními jsou ale zahrnuty už ve výchozím nastavení.

Tyto sloupce obsahují i data, na která nemá výběr atribučního modelu vliv, například data z Obsahové sítě.

SEO slovník

Google Ads – definice

Google Ads je reklamní systém vyhledávače a společnosti Google. Prostřednictvím služby Google Ads můžete vytvářet online reklamy a oslovovat uživatelé www stránek právě tehdy, když se zajímají o výrobky a služby, které na vašich www stránkách nabízíte.

Google Ads je produkt, který můžete použít na propagaci svojí firmy, podporu prodeje výroblů nebo služeb, šíření povědomí o firmě a zvýšení návštěvnosti svých www stránek.
Účty Google Ads se administrují online, takže reklamní kampaň včetně reklamního textu, nastavení a rozpočtu můžete vytvořit a  změnit kdykoliv.
Neexistují žádné povinné minimální poplatky – pouze vy nastavujete i řídíte vlastní rozpočet. Vybíráte, na jakých www sa má vaše reklama zobrazovat, nastavíte si rozpočet, který vám vyhovuje, a jednoduchým způsobem sledujete účinek svojí reklamy.